Vyhrali sme v rade nových tendrov poľského PSG (Polska Spółka Gazownictwa)

Polsko - 06.06.2020

Bonett získal důvěru a podepsal řadu kontraktů v aktuální hodnotě přes 150 milionů s polským PSG na vybudování sítě nových CNG stanic v Polsku.

Stanice bude budovat naše polská společnost Bonett Polska s plnou podporou mateřské skupiny Bonett.

Stanice jsou budovány na podkladě zákona o elektromobilitě a alternativních palivech z roku 2018.



Kontaktujte nás: